Związkowcy i pracodawcy po rozmowach

Spotkanie związkowców i pracodawców w sprawie pakietu działań antykryzysowych zakończyło się wstępnym porozumieniem. Strony zapowiadają kolejne spotkanie.