ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 78,4 mln zł. To rezultat kontroli przyznawania oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł.