Zrobieni na szaro (News)

Według danych GUS w Polsce „na czarno” pracuje półtora miliona ludzi. Najczęściej są to mężczyźni i kobiety po pięćdziesiątce oraz przed dwudziestką, a także Białorusini i Ukraińcy. Jak wynika z ostatniego raportu Państwowej Inspekcji Pracy nielegalnie zatrudnia w Polsce co drugi przedsiębiorca. Najwięcej…