Znaczny wzrost bezrobocia

Stopa bezrobocia wyniosła w końcu stycznia 10,5 procent i w porównaniu do grudnia 2008 wzrosła o 1 punkt procentowy – podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych zwiększyła się z 1 mln 473,8 tys. osób w końcu grudnia 2008 r. do 1 mln 634 tys. osób w końcu stycznia 2009 r. Od końca grudnia 2008 przybyło więc ponad 160 tys. bezrobotnych. To najwyższy bezwzględny i względny wzrost bezrobocia w porównaniu do analogicznych okresów od 2000 roku.