Zmiany w Kodeksie spółek handlowych (News)

Najnowsze zmiany w Kodeksie spółek handlowych, które obowiązują od 8 stycznia 2009 roku ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej i dadzą przedsiębiorcom więcej swobody.
8 stycznia 2009 r. weszły w życie zmienione przepisy Kodeksu spółek handlowych. Nowe regulacje obniżają progi kapitałowe…