Zmiany miały pomóc przedsiębiorcom, a grożą inwalidom… (News)

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w ubiegłym tygodniu. Zdaniem autorów nowelizacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy, wręcz „przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia niepełnosprawnych…