Zmęczony zespół. Czyli jak pomóc pracownikom przetrwać trudne chwile (Artykul)

Członkowie zespołu potrzebują uznania dla swoich osiągnięć, wspólnego spędzania czasu i dobrego mniemania o tym, co robią. Kiedy zespół osiąga cel długoterminowy potrzeba uczczenia tego jest natychmiastowa i spontaniczna.