Zero lojalności (News)

Nowe systemy wynagradzania pracowników znacznie lepiej pozycjonują pracowników, którzy często zmieniają pracę, natomiast w niekomfortowej sytuacji stawiają pracowników lojalnych (ich zarobki bowiem praktycznie nie rosną, brakuje tu też awansu zawodowego). Najbardziej pożądani do pracy są ludzie energiczni,…