Zdrowe lenistwo a wydajność pracy (Artykul)

Podniesienie sprawności działania firmy to wyzwanie dla jej pracowników na każdym etapie jej rozwoju. Jest to cel ludzi odpowiedzialnych za kształtowanie mechanizmów jej funkcjonowania, a wysoka efektywność pracy jest jednym z czynników, które prowadzą firmy do sukcesu. Ponieważ na pozostałe (wspomnijmy tu o odpowiednim zapleczu finansowym, właściwie ukierunkowanej działalności no i oczywiście odrobinie szczęścia) nasz wpływ nie jest już tak bezpośredni i przewidywalny, pozostańmy przy prawidłowym wykorzystaniu potencjału pracowników – aspekcie efektywności ich pracy.