Zbyt niska pensja to łamanie zasad współżycia społecznego (News)

Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Pojęcie „godziwego wynagrodzenia” jest jednak terminem nieokreślonym. Europejska Karta Społeczna wskazuje, że jest to takie wynagrodzenie, które zapewnia pracownikowi i jego rodzinie godziwy poziom życia. O kryterium godziwości…