Zatrudnienie w przemyśle rośnie szybciej niż w sektorze usług (News)

W przemyśle powstaje więcej miejsc pracy niż w usługach. W pierwszym kwartale tego roku liczba zatrudnionych w tym sektorze zwiększyła się o 490 tysięcy i wyniosła ponad 4,9 mln osób. W przypadku usług wzrost był znacznie mniejszy – przybyło 265 tys. nowych pracowników; oznacza to, że pracę miało tam…