Zatrudnienie przez… sms (News)

Agencje pośrednictwa pracy, w przeciwieństwie do urzędów, walczą o klientów. Wprowadzają niestandardowe, nowoczesne sposoby komunikowania się z osobami poszukującymi pracy. Bezrobotni mogą liczyć nawet na przesyłanie nowych ofert SMS-ami! „Najskuteczniejszą formą dotarcia do osoby bezrobotnej jest bezpośredni…