Zarządzanie strategiczne w firmach produkcyjnych (Artykul)

Ciekawym aspektem zarządzania przedsiębiorstwami w sektorze przemysłowym jest ich strategia działania. Pomimo niesłychanej wagi jaką ma system produkcyjny i stosowane metody produkcji, nie są one niczym innym jak jedynie narzędziem w realizacji celów biznesowych firmy.