Zarządzanie siecią usługodawców w branży assistance (News)

Jednym z głównych warunków sprawnego działania firmy assistance jest efektywne zarządzanie siecią usługodawców zewnętrznych. Kryzys ekonomiczny i konkurencja pomiędzy podwykonawcami sprawiają, że bardzo doceniają oni rozwiązania umożliwiające ograniczanie kosztów i zachowanie płynności finansowej….