Założenia budżetowe: niższy wzrost

Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na 2009 r. Rząd przyjął też informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2009 r.