Zagraniczni architekci do pracy w Polsce

Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z krajów Unii Europejskiej będą mogli prowadzić w Polsce działalność zawodową na takich samych zasadach, co obywatele polscy – przewiduje przyjęta przez rząd nowelizacja ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz Prawa budowlanego.