Zadowoleni menedżerowie (News)

Ponad 70% menedżerów wysoko ocenia relacje panujące pomiędzy współpracownikami, 65% ceni sobie zajmowane stanowisko, a 64% prestiż firmy – wynika z badań prowadzonych w ramach programu Talent Club.
W badaniu Talent Club zostały wzięte pod uwagę m.in. zabezpieczenia socjalne, prestiż firmy,…