Zadłużeni na miliardy

Nieuregulowane w terminie zobowiązania konsumentów i przedsiębiorców z całej Polski wynoszą 59,2 mld zł – wynika z raportu opracowanego przez Krajowy Rejestr Długów. Połowę tej kwoty stanowią niespłacone w terminie należności banków wraz z odsetkami. Ponad 32 procent to zaległe podatki do skarbu państwa, a 14 procent – niezapłacone podatki i opłaty lokalne stanowiące dochody gmin.