Zadawanie właściwych pytań

Jedną z typowych sytuacji w pracy menedżera jest spotkanie z podwładnym i wysłuchiwanie aktualnych wiadomości rynkowych. Jak to zwykle bywa, zawsze pojawiają się tematy do omówienia, które najczęściej określamy mianem „problemy”. Zaprezentuję tutaj kilka pytań pozwalających dosyć szybko rozeznać się w aktualnej sytuacji.