Za rozpatrzenie reklamacji nie wolno żądać opłaty (News)

Z raportów przygotowanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, iż firmy uniemożliwiają konsumentom reklamowanie towarów i usług. Łamanie prawa polega najczęściej na wyznaczaniu zbyt krótkiego terminu na złożenie reklamacji oraz uzależnianiu jej rozpatrzenia od uiszczenia przez konsumenta…