Za pensję polacy mogą kupić najwięcej paliwa w regionie (News)

Za średnią miesięczną płacę brutto Polacy mogą zatankować ok. 700 litrów paliwa – to więcej niż w większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Najmniej spośród krajów regionu zatankują nasi południowi sąsiedzi, Słowacy (za miesięczne wynagrodzenie brutto zatankują niecałe 500 litry najtańszej benzyny)….