Z koleżanki ? szefowa. Czyli, jak postępować w sytuacji tzw. awansu wewnętrznego – z członka zespołu na jego kierownika (Artykul)

Wewnętrzny awans jest bardzo pozytywnym sygnałem dla pracowników. To sygnał, że ich praca została doceniona, że mogą się rozwijać zawodowo we własnej organizacji. To również ogromna korzyść dla organizacji, która zyskuje menedżera, który świetnie zna specyfikę funkcjonowania firmy, produkty i pracowników.