Z Banku Światowego do PKO TFI (News)

Dr Jakub Karnowski został powołany przez Radę Nadzorczą PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu trzeciego co do wielkości TFI na polskim rynku.
Zastąpił na tym stanowisku Cezarego Burzyńskiego, który został odwołany ze stanowiska wskutek wspólnej decyzji Członków…