Wzrasta bezrobocie

W grudniu 2008 r. w porównaniu do listopada odnotowano wzrost liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia – podał w komunikacie Główny Urząd Statystyczny. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu grudnia 2008 r. stanowili 9,5 procent cywilnej ludności aktywnej zawodowo, w listopadzie 2008 roku stopa bezrobocia wyniosła 9,1 procent, zaś w grudniu 2007 r. – 11,2 procent.