Wyższa płaca się nie opłaca (News)

Wzrost pensji w dotychczasowym tempie grozi skokiem cen. W ślad za tym znów skoczy inflacja, a wysokie stopy procentowe zostaną utrzymane na dłużej.
Choć inflacja powinna spadać w drugiej połowie roku, na początku przyszłego znów może gwałtownie podskoczyć. Wszystko zależy od tego, czy żądania…