Wysoka dochodowość biznesu, wzrost wolumenów i liczby klientów (News)

Na koniec września 2008 r. Grupa BRE Banku wypracowała 981,2 mln zł skonsolidowanego zysku brutto (842,8 mln zł netto), co oznacza 30,9% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Wskaźnik zwrotu z kapitału brutto (ROE) wyniósł 39,9% (37,8% w 2007 roku).
– Możemy mówić…