Wypychewicz opuszcza stery ZPUE (News)

Bogusław Wypychewicz, które kontroluje giełdową spółkę, zrezygnował z funkcji prezesa.
„Jako przyczynę rezygnacji Bogusław Wypychewicz wskazał brak możliwości pogodzenia planowanych przedsięwzięć biznesowych, związanych z rozbudową grupy firm, których jest właścicielem lub głównym udziałowcem,…