Wypłaty z OFE zrealizują fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych

Rząd przyjął projekt ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych. Fundusze te będą uprawnione do wypłaty dożywotnich emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Po raz pierwszy świadczenia te mają być wypłacane w 2014 r.