Wyniki Grupy BRE Banku #8211; podsumowanie 2008 roku (News)

W 2008r. Grupa BRE Banku wypracowała skonsolidowany zysk brutto w wysokości 1,00 mld zł (857,5 mln zł netto), wobec zrealizowanego w poprzednim roku na poziomie 954,5 mln zł (710,1 mln zł netto).
– „Miniony rok był z wielu względów przełomowy dla Grupy BRE Banku. Wpłynęły na to…