Wyhamował szybki wzrost płac (News)

Rekordowe podwyżki płac mamy już za sobą. W maju przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3069 zł i było o 10,5 proc. wyższe niż przed rokiem – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. To o 1 pkt proc. mniej, niż przewidywali ekonomiści. Wynik ten jest dużo gorszy niż w kwietniu,…