WSZYSTKO O PROGRAMIE PEP? (Artykul)

Personal Efficiency Program PEP® jest programem pomagającym zwiększyć efektywność osobistą menedżerów, specjalistów i asystentów.
Celem PEP® jest wykształcenie nawyków pracy zgodnie z zasadą „Do It Now” czyli „zrób to od razu”.