Wskaźnik Rynku Pracy w górę (News)

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości zatrudnienia i stopy bezrobocia w sierpniu 2008 roku wzrósł kolejny raz z rzędu. Wzrost ten był jednak nieznaczny i w nadchodzących miesiącach nie grozi nam nasilenie bezrobocia – podało w raporcie Biuro Inwestycji i Cykli…