Wściubiak zrezygnowała z prezesury w Midasie (News)

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas otrzymał rezygnację Kariny Wściubiak z pełnienia funkcji prezesa.

Rezygnacja ma najprawdopodobniej związek z macierzyństwem Kariny Wściubiak. Przezorna rada nadzorcza już kilkanaście tygodni temu powołała do zarządu Midasa Jacka Felczykowskiego, który…