Woźne, intendentki i kucharki żądają podwyżek pensji (News)

Woźni, intendenci i inni pracownicy obsługi z miejskich przedszkoli domagają się podwyżek. Dyrektorzy przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto przesłali radnym wniosek o zwiększenie w planach finansowych na przyszły rok przynajmniej o 20 procent środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługi….