Wniosek a upadłość (Artykul)

Posiadanie majątku nie jest okolicznością dyskwalifikującą otwarcie postępowania upadłościowego, ale wręcz przeciwnie, warunkiem koniecznym do wszczęcia sprawy. Bez majątku upadłość nie byłaby możliwa.