Windows ogranicza konkurencję?

Sprzedaż laptopów z oprogramowaniem Microsoft może ograniczać konkurencję – twierdzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. Ze względu na globalny zasięg działania przedsiębiorcy sprawa została przekazana Komisji Europejskiej.