Więcej pieniędzy na zieloną energię

Małe i średnie firmy produkujące energię oraz biopaliwa ze źródeł odnawialnych będą mogły ubiegać się nawet o 70-procentowe dofinansowanie poniesionych na ten cel kosztów. Opracowane przez ministerstwo gospodarki, korzystne dla przedsiębiorców zmiany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko weszły w życie 1 grudnia 2008 r.