Węgierski kontrakt na 8 mln euro (News)

VT-Soft, spółka należąca do Grupy Kapitałowej TETA, podpisała umowę z węgierskim Centralnym Urzędem Administracji Państwowej i Usług Elektronicznych (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) na opiekę i administrowanie systemu informatycznego. Łączna wartość 5-letniej umowy…