Warunkowe przejęcie w rozrywce

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na przejęcie przez Multikino kin należących do Silver Screen. Transakcja może się odbyć pod pewnymi zastrzeżeniami. Multikino może przejąć placówki należące do Silver Screen pod warunkiem, że nie podejmie żadnych działań w celu nabycia jakichkolwiek praw do kolejnego multipleksu.