Warsztaty z wykorzystaniem DRAMY jako metody pracy z grupą (News)

Drama jest obecnie uważana za jedną z najbardziej efektywnych metod edukacyjnych. Wykorzystuje ona naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role.

Właśnie poprzez wchodzenie w różne role w dramie, mamy okazje obserwować i przeżywać zarówno reakcje wypływające z naszych osobistych doświadczeń,…