Warsztaty twórców codziennych (News)

Krajowa Rada Spółdzielcza w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego MKiDN „Rozwój Inicjatyw Lokalnych” realizuje projekt o nazwie „Warsztaty Twórców Codziennych”. Jego celem jest zachowanie dziedzictwa i dorobku kultury ludowej. Potencjalni animatorzy kultury ludowej będą mogli udoskonalić swoje umiejętności…