Warsztaty dla osób poszukujących pracy (News)

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu organizuje zajęcia grupowe dla osób poszukujących pracy – tzw. warsztaty. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z:
.zagadnieniami planowania kariery zawodowej,
pisania dokumentów aplikacyjnych,…