W Sejmie o euro

W Sejmie odbyła się debata nad informacją rządu o zasadności przyjęcia euro w 2012 roku. Stanowisko rządu przedstawił minister finansów Jacek Rostowski. Minister powiedział, że wejście do strefy euro będzie ukoronowaniem integracji Polski z Unią Europejską. Dodał, że przyjęcie europejskiej waluty uchroni naszą gospodarkę od wahań kursów. Polska miałaby także większą wiarygodność na międzynarodowych rynkach finansowych.