W przyszłym roku wyższe składki od firm (News)

Prowadzący działalność gospodarczą będą od stycznia odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w jednakowej wysokości przez 12 miesięcy. W porównaniu z grudniem wzrosną one o ponad 40 zł
W tej chwili wysokość składek społecznych zmienia się co trzy miesiące, a minimalna podstawa ich wymiaru…