W Polsce są potrzebni wykształceni fachowcy (News)

„Gazeta finansowa” umieściła na swoich łamach rozmowę z dr. Bogdanem Gorczycą, dyrektorem ds. Programów Nauczania i MBA w Polish Open University. Rosnące zainteresowanie studiami MBA potwierdzają zestawienia liczby kandydatów na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
Wynika z nich ponadto, że…