Venicius wprowadza do Polski Leonardo Invest Fund (News)

Venicius Capital Advisers poinformował o wpisaniu funduszu Leonardo Invest Fund, zarządzanego przez Leonardo Asset Management z siedzibą w Luksemburgu, na listę funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność w Polsce. Decyzja KNF oznacza, że subfundusze Leonardo Invest Fund mogą być oferowanie klientom…