V Międzynarodowa Konferencja: Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju AUZO 2008 (News)

V Międzynarodowa Konferencja Oleje i Paliwa dla Zrównowaźonego Rozwoju AUZO2008, jest platformą wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli nauki, przemysłu i samorządów w dziedzinie najnowszych technologii produkcji, transportu, utylizacji jak też aspektów prawno-ekonomicznych i środowiskowych…