Uwaga! Alkohol w pracy? (News)

Gdy pracodawca podejrzewa pracownika o spożywanie alkoholu w czasie pracy, ma prawo przeprowadzić badanie trzeźwości. Jakie skutki może mieć odmowa poddania się badaniu? Kto ponosi jego koszt?
W sytuacji, gdy pracodawca lub osoba przez niego upoważniona zasadnie podejrzewa, że dany pracownik…