Urzędnicy fatalnie zarządzają projektami IT (News)

Zbyt duża rotacja kadr i źle zorganizowane przetargi spowodowały, że na informatyzację administracji wydamy mniej pieniędzy niż dostaliśmy.
Na projekty informatyczne w administracji publicznej w 2004 r. mieliśmy zagwarantowane w ramach unijnej pomocy ok. 535,6 mln zł. Okazuje się, że nie potrafimy…