UOKiK: koleje naruszają prawa klientów

PKP Przewozy Regionalne ogranicza prawa swoich klientów – uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na przedsiębiorcę nałożono nakaz zaniechania kwestionowanej praktyki oraz karę finansową w wysokości 100 tys. złotych.